Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Nhiệm vụ của các KTS là hình thành nên một ngôi nhà với kiểu pha trộn giữa kiến ​​trúc New England truyền thống với phóng khoáng hiện đại. Đồng thời, người chủ sở hữu cũng yêu cầu tạo nên không gian sống thoải mái, gắn kết mà không làm ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên.

Skyfall 140815 18 600x400 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Hãng Balzer + Tuck Architecture, New York vừa hoàn thành ngôi nhà Skyfall hoành tráng với những ngọn đồi thấp và cảnh quan tuyệt đẹp của dãy núi Adirondack.

>> Victoria 73 – Ngôi nhà hiện đại thiết kế bởi hãng SAOTA
>> Nhà Avenue ở California

Nhiệm vụ của các KTS là hình thành nên một ngôi nhà với kiểu kiến trúc pha trộn giữa kiến ​​trúc New England truyền thống với kiến trúc phóng khoáng hiện đại. Đồng thời, người chủ sở hữu cũng yêu cầu tạo nên không gian sống thoải mái, gắn kết mà không làm ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên.

Ảnh: Randall Perry.

Skyfall 140815 1 600x337 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 2 600x400 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 3 600x400 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 4 600x400 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 5 400x600 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 6 600x400 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 7 400x600 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 8 600x400 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 9 600x400 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 10 600x400 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

 

Skyfall 140815 11 600x400 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 12 400x600 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 13 600x400 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 14 600x400 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 15 400x600 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 16 600x400 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 17 600x400 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 18 600x400 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 19 400x600 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 20 600x400 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 21 600x400 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 22 600x400 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 23 600x400 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Skyfall 140815 24 600x400 Tham quan Nhà Skyfall: sự kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat