Tham quan viện nghiên cứu Amazon của hãng Estudio Arkiz

Giải pháp Estudio Arkiz đưa ra là một hệ thống linh động vận hành nhờ vào dòng chảy của sông nước – vì thế hạn chế tạo ra khí thải carbon. Công trình mang tên Amazon Research Network (Mạng Lưới Nghiên Cứu Amazon), gồm hai thành phần cấu trúc phối hợp hoạt động song song: các đơn vị nhà nổi dạng thuyền đôi linh động và các trạm cảng cố định.

amazon130814 5 Tham quan viện nghiên cứu Amazon của hãng Estudio Arkiz

Amazon Research Network của Estudio Arkiz (Sao Paulo, Brazil) là một đồ án quy mô đặt tại cánh rừng nhiệt đới vĩ đại Amazon.

Là nhà ở của 500 loài thú, 175 loài thằn lằn, 1 phần 3 số chim chóc trên thế giới, hơn 30 triệu loài côn trùng, khu rừng rất cần được quan tâm bảo vệ. Thế nhưng do số nhân lực tham gia vào công tác bảo tồn quá ít ỏi, tình trạng cháy rừng, chặt cây trái phép, lâm tặc… vẫn xảy ra, đe dọa hệ sinh thái.

amazon130814 1 Tham quan viện nghiên cứu Amazon của hãng Estudio Arkiz

Giải pháp Estudio Arkiz đưa ra là một hệ thống kiến trúc linh động vận hành nhờ vào dòng chảy của sông nước – vì thế hạn chế tạo ra khí thải carbon. Công trình mang tên Amazon Research Network (Mạng Lưới Nghiên Cứu Amazon), gồm hai thành phần cấu trúc phối hợp hoạt động song song: các đơn vị nhà nổi dạng thuyền đôi linh động và các trạm cảng cố định.

amazon130814 2 Tham quan viện nghiên cứu Amazon của hãng Estudio Arkiz

Các nhà nổi linh động sẽ luân chuyển trên sông, khảo sát tình hình sinh thái đồng thời gián tiếp ngăn chặn các hoạt động tội phạm với sự hiện diện thường trực của chúng. Tất cả đều được làm từ gỗ và nhôm nhẹ, có buồm căng và mái phủ pin quang điện, có thể di chuyển trên sông trong suốt một tuần lễ không cần nạp nhiên liệu. Đây là nơi sống và làm việc của 12 thành viên đoàn nghiên cứu, với các tiện nghi sinh hoạt phù hợp và sáu phòng thí nghiệm sinh học, địa chất, khí tượng, và động vật học. Các phòng thí nghiệm này cũng có thể được dùng làm cơ sở y tế, làm nơi điều trị cho các loài động vật cư trú ven sông.

amazon130814 3 Tham quan viện nghiên cứu Amazon của hãng Estudio Arkiz

Các trạm cảng cố định được đặt tại những vị trí tương đối xa nhau, với diện tích đủ lớn để chứa những phòng thí nghiệm rộng rãi hơn các phòng thí nghiệm của các nhà nổi linh động, và không gian sống cho các nhà khoa học làm việc thường trực tại khu vực cũng như những chuyên gia khách mời từ nước ngoài đến. Những cấu trúc này được chế từ vật liệu địa phương, với hệ thống pin mặt trời và một loài thực vật có khả năng phân hủy chất thải thành khí sinh học để sử dụng như nhiên liệu.

amazon130814 4 Tham quan viện nghiên cứu Amazon của hãng Estudio Arkiz

amazon130814 5 Tham quan viện nghiên cứu Amazon của hãng Estudio Arkiz

amazon130814 6 Tham quan viện nghiên cứu Amazon của hãng Estudio Arkiz

Các kiến trúc sư của hãng Estudio Arkiz

amazon130814 7 Tham quan viện nghiên cứu Amazon của hãng Estudio Arkiz

amazon130814 8 Tham quan viện nghiên cứu Amazon của hãng Estudio Arkiz

 

Sơ đồ ý tưởng

amazon130814 9 Tham quan viện nghiên cứu Amazon của hãng Estudio Arkiz

Sơ đồ thể hiện sự luân chuyển của gió

amazon130814 10 Tham quan viện nghiên cứu Amazon của hãng Estudio Arkiz

Bản vẽ các thành phần cấu trúc tách rời

amazon130814 11 Tham quan viện nghiên cứu Amazon của hãng Estudio Arkiz

Bản vẽ các thành phần cấu trúc tách rời

amazon130814 12 Tham quan viện nghiên cứu Amazon của hãng Estudio Arkiz

Sơ đồ thể hiện sự phát triển của cấu trúc theo thời gian

amazon130814 13 Tham quan viện nghiên cứu Amazon của hãng Estudio Arkiz

Mặt đứng

amazon130814 14 Tham quan viện nghiên cứu Amazon của hãng Estudio Arkiz

Sơ đồ thể hiện sự luân chuyển của gió

Ảnh © Estudio Arkiz

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat