Người mua hãy cẩn thận điều khoản về trách nhiệm của người chủ cũ

Người mua hôm nay là đến nay nhiều thông tin hơn so với họ là mười hay mười lăm năm trước đây, và có thể truy cập, thông qua Deeds văn phòng , thông tin như tuổi của ngôi nhà, chủ sở hữu hiện tại đã sở hữu nó trong bao lâu, những gì họ đã mua nó cho và những gì trái phiếu ban đầu là khi tài sản đã được đăng ký. Trang chủ người mua có xu hướng làm rất nhiều nghiên cứu về tài sản mà họ có ý định mua trước và họ nhận ra, quá, mà tất cả các kế hoạch xây dựng phải được sự chấp thuận.

nha rieng quan 3 28 Người mua hãy cẩn thận điều khoản về trách nhiệm của người chủ cũ

Tin trên website: NhaDatSo.com

Người mua phải kiểm tra cẩn thận xem điều khoản này trong hợp đồng mua bán của họ, như chấp nhận nó có nghĩa là họ có nhận tài sản trong bất cứ điều kiện đó là trong.

Tình huống đôi khi phát sinh khi một thành viên của một gia đình mua một đơn vị cho nhau và không theo dõi những gì đang thực hiện để đơn vị đó hoặc những thay đổi được thực hiện. Các biến chứng thiết lập trong khi cải thiện được phát hiện và phải được phá hủy, đặc biệt là nếu tài sản đó đã được bán cho người khác.

Đây là theo Lanice Steward, giám đốc điều hành Knight Frank Cư Nam Phi, người nói rằng một trường hợp gần đây đã được báo cáo (Haviside vs Heydricks và khác), nơi một đơn vị được mua ban đầu cho mẹ của người bán nhưng không ai biết cho người bán, người mẹ đã kèm một bãi đậu xe và biến nó thành một nhà để xe.

quan 3 Người mua hãy cẩn thận điều khoản về trách nhiệm của người chủ cũ

Thư mục tìm kiếm nâng cao tại Quận 3 – Tp.HCM trên website: NhaDatSo.com

Steward cho biết trong nhiều trường hợp, chủ sở hữu không có một bản sao của kế hoạch tài sản như là họ không bao giờ nhận được họ khi họ đã mua hoặc họ có thể đã bị hư hỏng hoặc bị mất tích thông qua một số hoặc sự cố khác, và do đó sẽ là hoàn toàn không biết nếu đây là một bất hợp pháp cấu trúc về tài sản.

Điều này sẽ chỉ được phát hiện khi các kế hoạch đã có sẵn. Trong trường hợp nêu trên, trong Pietermaritzburg Tòa án tối cao, một đứa con gái đã mua một tài sản cho mẹ cô, mà cô rồi sau đó bán mà không có sự hiểu biết rằng các bãi đậu xe trên các tài sản mà họ đã mua được một cơ cấu bất hợp pháp và mẹ cô đã kèm theo đó bãi đậu xe vào nhà để xe, đó cũng là bất hợp pháp.

tài sản đã được bán và chỉ khi người mua muốn xây dựng lên trên nhà để xe, là nó cho thấy toàn bộ cấu trúc là bất hợp pháp và sẽ cần phải được phá dỡ và xây dựng lại.

ban nha rieng2 Người mua hãy cẩn thận điều khoản về trách nhiệm của người chủ cũ

Thư mục tìm kiếm bán nhà riêng trên website: NhaDatSo.com

Những người mua đã bán ra tòa và bản án đã được tìm thấy trong lợi của người mua, trong đó người bán phải trả cho việc phá dỡ, xây dựng lại nhà để xe. Người bán đã diễn này sau khi kháng cáo và Tòa án Tối cao sau đó nói rằng mệnh đề voetstoots trong trường hợp này áp dụng. Chủ toạ phiên toà nhắc nhở tất cả rằng voetstoots có nghĩa là “đi như là”, nơi mà người mua đã đồng ý mua tài sản trong trạng thái hiện tại của nó và người bán không có thể được tổ chức chịu trách nhiệm về khuyết tật ẩn tỳ hoặc bằng sáng chế.

Steward cho biết nếu người mua muốn thoát khỏi các quy định của khoản voetstoots, anh ta sẽ phải chứng minh rằng những người bán cố ý giữ lại các thông tin từ họ, nhưng điều này không phải là trường hợp như người bán vô tội trong trường hợp đặc biệt này.

“Người mua phải kiểm tra cẩn thận xem điều khoản này trong hợp đồng mua bán của họ, như chấp nhận điều khoản này không có nghĩa là họ có nhận tài sản trong bất cứ điều kiện đó là trong.”

Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Số 1 Việt Nam
Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

mua ban nha dat so2 1024x722 Người mua hãy cẩn thận điều khoản về trách nhiệm của người chủ cũ

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat