Landfill – bãi rác ở Mornington Penisula Shire/LouiseKrstic

Bằng cách khám phá các điều kiện chính trị xã hội xung quanh đề xuất tại Old Pioneer Quarry, nó đã bộc lộ ra rằng mặc dù là bãi rác nhưng đó là nơi cư trú của những người dân đang góp phần tránh lãng phí đất cho thế hệ tương lai và do đó nó cần thiết lập các nhu cầu khác cho một bãi rác mới ở vùng Shire.

 
 Landfill – bãi rác ở Mornington Penisula Shire/LouiseKrstic

 

Landfill sử dụng chất thải như một ống kính để thăm dò những đề xuất gây tranh cãi cho một bãi rác mới ở Mornington Penisula Shire. Đề xuất là một loại hình mới về quản lý chất thải trong giai đoạn phân loại và tạo ra một vùng cảnh quan đa chức năng thích ứng.

Bằng cách khám phá các điều kiện chính trị xã hội xung quanh đề xuất tại Old Pioneer Quarry, nó đã bộc lộ ra rằng mặc dù là bãi rác nhưng đó là nơi cư trú của những người dân đang góp phần tránh lãng phí đất cho thế hệ tương lai và do đó nó cần thiết lập các nhu cầu khác cho một bãi rác mới ở vùng Shire.

 Landfill – bãi rác ở Mornington Penisula Shire/LouiseKrstic

Landfill thiết lập một chiến lược khu vực để giảm dòng chất thải từ bãi rác tại các cơ sở quản lý chất thải hiện có và đề xuất ở Mornington Peninsula Shire. Đồ án này điều tra ảnh hưởng của các chiến lược tại Old Pioneer Quarry.

Một trung tâm phân loại được thiết lập tại vị trí trên để chuyển hướng chất thải làm phân ủ và tái chế từ bãi rác.Các chất thải còn lại được đầm, niêm phong, bao bọc, và được gieo hạt giống để tạo ra các thành phần có thể xếp chồng được lên nhau. Nhờ sự phân loại rác và giảm bớt khối tích của chất thải đến bãi rác bằng cách trên sẽ đem lại kết quả về phương diện hình thức.

 Landfill – bãi rác ở Mornington Penisula Shire/LouiseKrstic

Ban đầu, khu vực được chuyển đổi bằng cách sử dụng chất thải để xây dựng địa hình. Hệ thống thuỷ văn và các thành phần sinh thái sẽ xuất hiện trong suốt quá trình xây dựng địa hình.Xây dựng địa hình thích hợp trong quá trình chôn lấp giúp cộng đồng nhận thức được ảnh hưởng từ chất thải của họ ở Old Pioneer Quarry.

Nếu như khối lượng chất thải giảm do nhận thức cộng đồng và các công nghệ phân loại thì thiết kế sẽ thay đổi bề mặt. Khối lượng nhỏ chất thải cho phép thiết kế bề mặt địa hình tinh tế hơn, tạo ra một cảnh quan thích nghi có thể thay đổi theo mùa và theo hệ thống sinh thái mong muốn.

 Landfill – bãi rác ở Mornington Penisula Shire/LouiseKrstic

Bằng cách tham gia với quá trình chôn lấp hơn là cố gắng để ngăn chặn sự hiện diện của nó, ý tưởng thiết kế tham gia quá trình phân loại rác sẽ góp phần giảm tác động lên môi trường và cảnh quan. Mô hình ở Pioneer Quarry sẽ trở thành một loại hình mới, một giai đoạn từ bãi rác tạo thành một địa hình trình diễn và thích nghi. Nó sẽ góp phần thay đổi xã hội thông qua các địa hình, Pioneer Quarry đặt ra một tiền lệ cho khu vực mỏ đá bỏ hoang có thể được sử dụng để từ bãi rác tạo ra một công viên hậu công nghiệp.

 Landfill – bãi rác ở Mornington Penisula Shire/LouiseKrstic

Kết hợp với phần trình bày và cuốn sách, một bộ phim ngắn đã được chuẩn bị để tham gia phát triển dự án theo thời gian một cách trôi chảy hơn. Tạo thành một phần của chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, bộ phim sẽ kêu gọi người dân tham gia dự án thông qua phương tiện truyền thông giúp thay đổi nhận thức của xã hội về rác mà họ thải ra tại nơi mình sinh sống.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat