căn hộ khép kín

Phòng ngủ và phòng vệ sinh không nên đi kèm với nhau

3 Phòng ngủ và phòng vệ sinh phải riêng biệt, “Nước giếng không phạm nước sông”, lẽ thường tình là như vậy. Nhưng không biết tự bao giờ, người hiện đại lại sáng tạo ra kiểu phòng ngủ có kèm phòng vệ sinh, mà người ta gọi bằng danh từ mỹ miều là “căn hộ khép more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat