Chuyện công sở

Hãy tập cho nhân viên thói quen tự giải quyết xung đột cá nhân

Theo tác giả, nếu cứ đứng ra giải quyết xung đột giữa các nhân viên thì sớm hay muộn, nhà quản trị cũng sẽ đứng về một bên nào đó. Từ đây, sự thiên vị, dù không cố tình, sẽ làm cho uy tín và quyền lực của nhà quản trị bị suy giảm. Do more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat