chọn hướng bếp

Sự hợp lý trong việc bố trí phòng ngủ và phòng bếp

9 Giữa sự bố trí phòng bếp và phòng ngủ có mối liên hệ phối hợp chặt chẽ, sự phối hợp này xuất phát từ quan niệm tương sinh, tương khắc của ngũ hành. Mối quan hệ tương sinh, tương khắc giữa phòng bếp và phòng ngủ lại có liên quan mật thiết đến vị trí, more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat